Per 1 januari 2018 wordt de alimentatie met 1,5 % verhoogd.

Gepubliceerd op 6 januari 2018 om 17:57

Tijdens en na een echtscheiding, is kinderalimentatie een belangrijk onderdeel van de financiƫle afspraken tussen ouders. Over de kinderalimentatie kunt u samen afspraken maken en deze gezamenlijk vastleggen in het ouderschapsplan. Mocht u er samen niet uitkomen, dat zal de rechter de hoogte van het bedrag bepalen. Dit bedrag aan kinderalimentatie wordt daarna ieder jaar aangepast.

Wat is indexering?

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Dit heet de indexering. Ieder alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie.

 

Per januari 2018 wordt de alimentatie met 1,5 % verhoogd.

 

Gaat de indexering automatisch?

De indexering  gaat echter niet automatisch. Het is dus belangrijk, als alimentatiebetaler en als alimentatieontvanger, om dit goed in de gaten te houden. Gebeurt dat niet, dan heeft de ontvanger het recht de indexering tot vijf jaar terug alsnog op te eisen. Let dus goed op, aangezien het dan om behoorlijke bedragen kan gaan. Tot slot, ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan, blijft de indexering wettelijk verplicht.

 

Wat is het doel van kinderalimentatie?

Het doel van de kinderalimentatie is, om ervoor te zorgen dat er voor de kinderen zo weinig mogelijk verandert na een echtscheiding. Hun leefsituatie moet er zo min mogelijk op achteruit gaan. Bij het maken van een alimentatieberekening wordt dan ook eerst bekeken wat de behoefte van de kinderen is. Welk bedrag hebben zij maandelijks nodig om op dezelfde manier door te leven? De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van de ouders, de leeftijden van de kinderen en het aantal kinderen. Als de behoefte  eenmaal is vastgesteld, wordt de draagkracht van de ouders bekeken. Er moet worden gekeken hoeveel  er betaald kan worden. Soms is de behoefte van de kinderen veel hoger dan de betalende ouder kan missen. Aan de hand van de behoefte, draagkracht en de omgangsregeling wordt uiteindelijk bekeken wat er aan alimentatie betaald zal moeten worden.

 

Kunnen ouders ook gezamenlijk een bedrag overeenkomen?

Het is inderdaad toegestaan om samen om tafel te gaan zitten, om tot een redelijk bedrag te komen. Echter in de praktijk blijkt het toch vaak lastig te zijn om er samen uit te komen. De één vindt het bedrag al snel te hoog, terwijl de ander juist meer wil. Beide ouders hebben tegenstrijdige belangen en dat maakt het moeilijk om tot gezamenlijke afspraken te komen. Wilt u in goed overleg, in het belang van uw kinderen tot een oplossing komen, dan is mediation daarvoor uitermate geschikt. Als jurist en als mediator kan ik u begeleiden, zodat u wel gezamenlijk eerlijke afspraken kunt maken en deze afspraken juridisch correct vastlegt in een Ouderschapsplan. In mijn aanpak streef ik er altijd naar, u beide telkens het inzicht te geven, dat u deze afspraken als ouders maakt en niet als ex- partners. Het belang van de kinderen zal ik daarbij altijd bewaken en centraal houden, omdat ik er van overtuigd ben dat iedere ouder het beste wenst voor zijn of haar kind(eren). Heeft u vragen, neem vrijblijvend contact met mij op.

 

Met vriendelijke groet, Mw. mr. Susanne den Boer (juriste, mediator en eigenaar van SDB mediation). 

 

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.