Privacyverklaring 

 

 

 

 

SDB mediation kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SDB mediation en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. 


SDB mediation kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw geboortedatum en -plaats

- Uw BSN-nummer

- Gegevens betreffende begin en einddatum van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap, relatie: eventuele huwelijksdatum en -plaats en huwelijksregime

- Gegevens betreffende uw partner en eventuele kinderen voorzover het betreft voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum en -plaats, erkenning en gezag, uitsluitend indien vereist voor de uitvoering van de verstrekte opdracht

 

 

SDB mediation verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening of mediationtraject.

Daarnaast kan SDB mediation uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

 

SDB mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

 

SDB mediation verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sdbmediation.nl. SDB mediation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek  reageren. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal SDB mediation haar dienstverlening aan u staken.

 

 

SDB mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SDB mediation heeft een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SDB mediation verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.