Ouderschapsplan

Ouderschapsplan via bemiddeling

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan dient u samen als ouders een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen vastgelegd. Onder begeleiding van een mediator kunt u gezamenlijk deze afspraken juridisch vastleggen. Susanne den Boer streeft ernaar, u beide telkens het inzicht te geven, dat u deze afspraken als ouders maakt en niet als ex- partners. Zij probeert het belang van de kinderen centraal te houden en te bewaken, omdat zij er van overtuigd is dat iedere ouder het beste wenst voor zijn of haar kind(eren).

 

Ouderschapsplan verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
  • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

 

Aanpassen van uw ouderschapsplan

Susanne den Boer levert graag maatwerk. Het is dan ook aannemelijk, dat u het ouderschapsplan nog een paar keer moet evalueren gedurende de jaren. Wat op dit moment passend is, voldoet over een jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom biedt SDB mediation haar cliënten, een jaar na het opstellen van het ouderschapsplan, een gratis nazorgsessie aan van 2 uur.

 

Ouderschapsplan check

Indien u en uw ex-partner zelf al een ouderschapsplan hebben opgesteld, is het ook mogelijk deze door SDB mediation te laten controleren voordat u het ondertekent. Het document zal worden gecheckt op ( juridische) houdbaarheid en redelijkheid en kunnen eventuele vragen worden besproken. Na deze check en eventuele aanpassingen, kunt u er zeker van zijn dat alles wat van belang is, in het ouderschapsplan staat opgenomen.