Wat is mediation

Conflict

Als u een conflict heeft, kost dit heel veel energie en is het prettig als dit snel is opgelost. Mediation is daar de perfecte oplossing voor. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke mediator. De mediator begeleidt alle betrokken partijen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen werkbaar en aanvaardbaar is. Daardoor is de bereidheid, om een gezamelijk gemaakte afspraak uit te voeren, vele malen groter dan wanneer de rechtbank deze bepaalt. Daarnaast is het ook goedkoper. De kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen. Hierdoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie.

 

Redenen om voor mediation te kiezen:

  • Het is sneller dan procederen;
  • Het is goedkoper dan procederen;
  • De communicatie tussen partijen wordt beter ;
  • Tijdens mediation kunnen u en uw (ex-)partner de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven.
  • U bepaalt zelf, met uw (ex-)partner, wat u afspreekt.
  • Mediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt.
  • Bij mediation heeft u inspraak in de oplossing van het geschil. Bij een gerechtelijke procedure legt de rechter een beslissing op.

 

Neutrale belangenbehartiger

Een mediator behartigt dus niet enkel de belangen van één partij, zoals een advocaat dat doet, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter dat doet. Het is uw gezamenlijke oplossing. SDB mediation begeleidt u graag tijdens het mediationtraject. Gemiddeld zijn er 3 gesprekken nodig van 2 uur voor een geslaagde mediation.