Het huwelijksvermogensrecht verandert per 2018

Gepubliceerd op 6 januari 2018 om 12:35

Bent u voornemens om na 1 januari 2018 te trouwen? Dan is het belangrijk om te weten dat vanaf 1 januari 2018 het huwelijksvermogensrecht verandert. Wij hadden eerder twee smaken in Nederland. Trouwen in gemeenschap van goederen of trouwen op huwelijkse voorwaarden. Vanaf nu trouwt u niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen.

 

Huwelijksvermogensrecht voor 2018

In Nederland was het tot voor kort normaal, indien er geen nadere afspraken werden gemaakt, automatisch werd getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Dit hield in, dat al het vermogen en alle schulden van beide partners in de gemeenschap van goederen vielen. Dus zowel al het vermogen en schulden opgebouwd voor het huwelijk als tijdens het huwelijk ontstaan.

 

Verandert er iets voor u?

Bent u getrouwd voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen, dan verandert er eigenlijk niets voor u en is het nieuwe huwelijksvermogensrecht niet van toepassing op uw situatie. Wel is het belangrijk om te weten, dat er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een erfenis of schenking niet in de algehele gemeenschap van goederen te laten vallen. U hebt daar als getrouwd echtpaar zelf echter geen invloed op, maar de schenker of erflater wel. Indien degene waarvan u een erfenis of schenking ontvangt een wettelijke uitsluitingsclausule in zijn of haar testament heeft opgenomen, valt hetgeen u erft of geschonken krijgt niet in uw algehele huwelijksgemeenschap. Er zijn in Nederland veel ouders die er voor kiezen, om op deze manier de erfenis alleen te schenken aan hun kinderen. Mochten hun kinderen bijvoorbeeld in de toekomst gaan scheiden, wordt op deze manier voorkomen dat een gedeelte van de erfenis moet worden afgestaan aan de schoonzoon of schoondochter.

 

Huwelijksvermogensrecht na januari 2018

Niet de algehele gemeenschap van goederen, maar de huwelijkse voorwaarden wordt vanaf januari 2018 de standaard. Vanaf 1 januari 2018 is namelijk sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Heeft u schulden of bezittingen die uitsluitend van u zijn, dan vallen die buiten de gemeenschap. Het is uiteraard mogelijk dat partners voor het huwelijk al samen iets hebben gekocht, bijvoorbeeld een huis, een auto of een bank. Deze bezittingen en schulden waren al gezamenlijk en blijven dat ook na het huwelijk. Spullen die worden gekocht en schulden die partners aangaan tijdens het huwelijk zijn gezamenlijk. Dat blijft zo onder het nieuwe huwelijksrecht. Voor volledige huwelijkse voorwaarden moet je nog altijd naar de notaris.

 

Erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk?

Bedragen of bezittingen die worden ontvangen door een erfenis of schenking zijn vanaf 1 januari 2018 automatisch persoonlijk. Ze vallen dan niet meer in de gemeenschap en de schenker of erflater hoeft dit niet meer  nadrukkelijk te regelen bij testament. Let op, dit geldt alleen als u bent getrouwd na 1 januari 2018. Bent u daarvoor getrouwd, dan blijft de oude wet van toepassing en is het wel noodzakelijk dat de erflater een uitsluitingsclausule opneemt in een testament.

 

Is de notaris nu overbodig als je gaat trouwen? 

Nee, het kan nog steeds slim zijn om voor u gaat trouwen naar de notaris te gaan. Bijvoorbeeld omdat u allebei een eigen bedrijf heeft of omdat u andere afspraken wilt maken over wat gezamenlijk vermogen is en wat niet. En natuurlijk kunt u ook naar de notaris in het geval jullie de 'ouderwetse' gemeenschap van goederen willen. 

 

 

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Jan Dijkstra
6 jaar geleden

Interessant dat schenking sinds 1 januari dit jaar automatisch persoonlijk zijn. Dat vind ik een goede zaak. Mijn vriendin en ik gaan namelijk volgend jaar trouwen en zijn nog alle regels aan het uitpluizen. Dit artikel maakt ons weer wat wijzer. Dank!
http://www.roedanotaris.nl/