Waarom heb ik er voor gekozen om mediator te worden?

Gepubliceerd op 26 januari 2018 om 17:04

Om te beginnen heb ik rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ben ik eveneens in de afgelopen tien jaar werkzaam geweest als civiel- en arbeidsrecht juriste. In mijn functie als juriste sta ik voornamelijk mensen bij tijdens moeilijke periodes in hun leven. Als je je baan dreigt te verliezen, heeft dat een enorme impact op je leven. Op dat moment is alles even onzeker en weet je niet wat je te wachten staat. Ongeveer hetzelfde gevoel ervaar je, wanneer je huwelijk of je relatie dreigt te eindigen. Het is een rollercoaster van emoties waar je dan mee te maken krijgt. Hoe ga ik rondkomen? Kan ik in het huis blijven wonen? Moet ik meer gaan werken? Ga ik mijn kinderen veel minder zien? Door deze onzekerheid schiet je, heel begrijpelijk, in de stress en kun je de situatie vaak niet meer overzien. Door de verschillende emoties die je ervaart, zoals verdriet en boosheid dreig je snel te belanden in een juridische strijd. Je wordt immers gedwongen bepaalde standpunten in te nemen.

 

Mijn ervaring 

Mijn ervaring is dat een juridische strijd niet altijd de beste oplossing is en beide partijen er vaak als verliezers uitkomen. Dat is heel jammer, vooral als je in de toekomst met elkaar verbonden blijft en met name als er kinderen bij betrokken zijn. Tijdens een gerechtelijke procedure draait het vooral om de juridische feiten en is er geen ruimte voor de echte behoeftes en wensen van partijen. Als iemand een standpunt inneemt komt dat meestal voort uit een bepaald belang of een bepaalde wens. In een juridische procedure worden deze wensen en belangen vaak niet uitgesproken door partijen. Doordat mensen in een conflict situatie zijn beland, is de onderlinge communicatie zodanig verstoord dat men de wensen van de andere partij ook niet meer hoort. Het is daarmee een juridische strijd geworden van standpunten. Tijdens  een mediationprocedure krijgen partijen wel de gelegenheid zich te uiten. Ook is er voldoende ruimte om al je wensen op tafel te leggen en te werken naar oplossingen, om deze vervolgens uiteindelijk gezamenlijk vast te leggen in een juridisch document.

 

Mijn overtuiging

Ik ben er van overtuigd, dat afspraken die in goed overleg juridisch worden vastgelegd een lange houdbaarheidsdatum hebben. Daarom heb ik naast mijn werkzaamheden als jurist besloten, mijzelf te specialiseren in conflictbemiddeling en heb ik een MfN erkende opleiding tot mediator gevolgd. Tevens ben ik gespecialiseerd in familiemediation en heb ik een MfN erkende opleiding tot echtscheidings- en familiemediator gevolgd. 

 

Als je als partners uit elkaar gaat en er kinderen bij betrokken zijn, is het heel belangrijk dat je als ex partners een goede overlegrelatie opbouwt ten aanzien van de kinderen. Op die manier hoeft een scheiding niet jaren lang negatief door te werken in je leven.

 

 

 

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.